Nedbetalingsplan på forbrukslån

Når du låner penger følger det med en nedbetalingsplan. Denne nedbetalingsplanen er en oversikt over hvor mye du skal betale tilbake på lånet hver måned, og over hvor lang tid du skal betale ned lånet. Nedbetalingsplanen blir bestemt av hvor lenge du vil låne, renter og innbetalinger.

Hvor lang tid vil du låne?

Hvor lang nedbetalingstid du får på lånet er noe du selv bestemmer innenfor de rammene utlånsselskapet har satt. Hvor lang nedbetaling du har på lånet vil også bestemme hvor mye du vil betale tilbake på lånet når du er ferdig med å betale ned. Du kan velge mellom alt fra 1 år til 15 år og mer. Det er ulike rammer som blir satt, alt etter hvilket selskap du låner fra. Det har sine fordeler og ulemper med kort eller lang nedbetaling på lånet.
Hvor stor effekt dette vil ha på de totale kostnadene vil være avhengig av hvor mye summen og om du kan låne penger, og det bør ikke være en overraskelse, at det kan dreie seg om betydelige beløp. Med god planlegging kan du begrense kostnadene mest mulig effektiv og det er lurt å sette seg inn i kostnadene et lån vil ha totalt i løpet av hele levetiden til lånet.

En lang nedbetalingstid

En lang nedbetalingstid er ikke nødvendigvis noe du skal unngå. Det vil koste deg mere penger å låne over tid, men det gir deg noen fordeler også. Det er spesielt hvis du låner et større beløp at dette kan være gunstig. Først og fremst så får du lavere kostnader hver måned, fordi du skal betale inn mindre i avdrag hver måned, men lånet vil naturlig nok minke i et saktere tempo, enn hvis du låner penger med en kort nedbetalingstid.
Mange liker å ha en lang nedbetalingstid når de låner, fordi det gir mer spillerom i økonomien og det er lettere å betjene lånet hvis det skulle skje drastiske endringer i inntekten. Videre får du muligheten til å betale inn ekstra på lånet når du har muligheten til det. Har du en uforutsigbar inntekt så er dette en løsning du bør vurdere.

nedbetaling av lån

En kort nedbetalingstid

En kort nedbetalingstid er det mange som velger å ha hvis det er mulig å betale ned et forbrukslån så raskt som mulig. En kort nedbetalingstid har den klare fordelen, at du slipper å betale lenge på lånet og du sparer på penger på utgifter til å betjene lånet.
Det er spesielt med en forutsigbar inntekt og mindre beløp, at det er lurest å ha en kort nedbetalingstid. Skulle du ha behov for det, er det også mulig å kontakte banken for å utvide låneperioden, men det vil koste deg mer penger i totale kostnader.
Et godt eksempel på hvor det er lurt med en kort nedbetalingstid på lånet, er hvis du skal låne penger til reise, og du vet du vil få utbetalt et større beløp i ferie penger. Da kan du låne penger til reisen du har avtalt og du blir kvitt lånet igjen så raskt som mulig.
Det er absolutt det beste hvis du kan betale ned lånet så raskt som mulig, fordi det er her du kan spare mest mulig penger, men da kan det gjøre et innhugg på økonomien i perioden. Planlegg nedbetalingstiden godt slik at du får betalt inn avdrag som avtalt til enhver tid.

 

Forbrukslån